ΔΡΑΣΕΙΣ 2021

Πρόσβαση χωρίς εξαιρέσεις9 Δεκεμβρίου 2021 – ώρα 16:00

Δημοσίευμα με αφιέρωμα στην ημερίδα:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 18/12/2021

Η έννοια της προσβασιμότητας ορίζει το χαρακτηριστικό του φυσικού ή ψηφιακού περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλα τα άτομα, και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, να έχουν πρόσβαση σε αυτό και να μπορούν με ασφάλεια να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα οφέλη που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον ασκώντας τα δικαιώματά τους. Παράλληλα, στην αναφερόμενη έννοια περιλαμβάνεται και η πρόσβαση των ατόμων στην επικοινωνία και πληροφόρηση, αλλά και το βαθμό επιλογών του και τελικά το επίπεδο συμμετοχής του στις κοινωνικές δράσεις.  

H ταχύτατη εξάπλωση της πανδημίας επέδειξε ακόμα περισσότερο την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων υπηρεσιών υγείας, στις οποίες θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης, απομακρυσμένα ή μη, όλοι οι πολίτες. Ειδικότερα μέσω της αξιοποίησης τεχνολογικών συστημάτων, οι αρμόδιοι φορείς έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν πλήρεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες και να διαχειριστούν αντίστοιχες υγειονομικές κρίσεις με αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο του θεσμού Solidarity Days, στις 09 Δεκεμβρίου και ώρα 16.00 θα διεξαχθεί διαδικτυακή εκδήλωση – συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Πρόσβαση χωρίς εξαιρέσεις». Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ίδρυμα, Λήδας Νανάς και Σπύρου Δούκα με χορηγό επικοινωνίας την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και υποστηρικτή την εταιρεία Data Consultants. Οι συμμετέχοντες φορείς θα παρουσιάσουν πρωτοβουλίες και υπηρεσίες αναφορικά με:

– Τα άτομα τρίτης ηλικίας 65+ που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και στους φροντιστές τους
– Τους μηχανισμούς συνηγορίας ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών τους
– Την τηλεψυχιατρική για την παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και την πρόληψη της Αυτοκτονίας

Διοργάνωση: 

Χορηγός επικοινωνίας:

Υποστήριξη: 

Gallery

Join the conversation

Join the conversation