ΔΡΑΣΕΙΣ 2022

Κανένας φόβος, κανένας μόνος

Οι περισσότεροι ενήλικες μπορούν να θυμηθούν από τα σχολικά τους χρόνια πειράγματα που γίνονταν μεταξύ των μαθητών και που συνήθως ήταν φιλικά χωρίς κακή προαίρεση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η αίσθηση ότι τα πειράγματα αυτά έχουν εξελιχθεί σε αυτό που ονομάζεται bullying ή εκφοβισμός. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, στην χώρα μας,  περίπου 1 στους 3 έφηβους έχει πέσει θύμα σχολικού και 1 στους 4 θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού ενώ δυστυχώς το 1/5 των παιδιών αυτών δεν αναφέρουν το γεγονός αυτό πουθενά.

Ο σχολικός εκφοβισμός ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο μαθητής – θύτης για να βλάψει το μαθητή – θύμα, εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Οι μορφές που λαμβάνει μπορεί να είναι είτε άμεσες, δηλαδή συμπεριφορές που περιλαμβάνουν διαπροσωπική επαφή θύτη και θύματος, είτε έμμεσες, χωρίς δηλαδή την προσωπική αντιπαράθεση θύτη και θύματος. Δεν υπάρχει ιεραρχία μεταξύ των διαφόρων μορφών, οπότε όλες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με την ίδια σοβαρότητα και προσοχή και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιούργησαν ακόμα ένα νέο χώρο για bullying, όπου επεκτάθηκε το εύρος του (cyber bullying) .

Η πρόληψη και ο τερματισμός του bullying, αποτελεί δέσμευση ως προς τη ισόρροπη ανάπτυξη της κοινωνίας μας.Ο Οργανισμός «Karan Creative Media», αντιλαμβανόμενος τις αυξανόμενες ανάγκες της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος όπου τα παιδιά μπορούν να ευδοκιμήσουν, κοινωνικά και εκπαιδευτικά, χωρίς να φοβούνται, συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες για την ευημερία των πολιτών. Συνεπώς, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Δράσεως με τίτλο «Υγεία και Κοινωνία για Όλους ΠΔΕ 2022» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σας παραθέτουμε την υποστηρικτική δράση  « ΚΑΝΕΝΑΣ Φόβος-ΚΑΝΕΝΑΣ Μόνος » που προτείνουμε να υλοποιηθεί, με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση έφηβων – πολιτών αναφορικά με την πρόληψη και το τερματισμό του bullying καθώς η διαφύλαξη και η προαγωγή της παιδικής υγείας σε κάθε κοινωνία αποτελεί κριτικής σημασίας προτεραιότητα για την ανθρώπινη εξέλιξη και την κοινωνική ανάπτυξη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 και συμμετείχαν πάνω από 60 μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και μαθητές που βρίσκονται στη χώρα μας μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής Erasmus, καθηγητές του 6ου και 14ου Γυμνάσιου Πατρών καθώς και γονείς-κηδεμόνες. Επίσης τη δράση υποστήριξε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 14ου Γυμνάσιου Πατρών.

Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων, αναφορικά με την πρόληψη και το τερματισμό του bullying. Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία:

  • να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να διαφυλάξουν τα προσωπικά τους δεδομένα στα social media καθώς και για τους κίνδυνους – ‘παγίδες΄ που κρύβουν.
  • να εκπαιδευτούν στο τρόπο δημιουργίας ενός επαγγελματικού βίντεο και την λήψη επαγγελματικών φωτογραφιών χρησιμοποιώντας το κινητό τους. Με απλό τρόπο θα παρουσιάστηκαν τεχνικές και πρακτικές που εφαρμόζονται από επαγγελματίες του χώρου αλλά μπορούν να υλοποιηθούν από όλους, όπως: η μεταφορά μιας ιστορίας σε εικόνα – βίντεο, η ισορροπία λήψεων, η ανάδειξη γραμμών-οδηγών στις φωτογραφίες και ο τρόπος διατήρησης των λήψεων σταθερών για πιο καθαρή εικόνα.
  • να ενημερωθούν για την πρόληψη σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού

Με την ολοκλήρωση της δράσης, οι συμμετέχοντες πέρασαν το δικό τους μήνυμα αναφορικά με τον εκφοβισμό και τις καταστάσεις που διανύουμε μέσω μικρών καλλιτεχνικών βίντεο με σκοπό να δημιουργηθεί μία ταινία μικρού μήκους.     

Gallery

Join the conversation

Join the conversation